Hulpmiddelen

Toewijzing hulpmiddelen verloopt moeizaam

Mensen die geheel of gedeeltelijk afhankelijk zijn van hulpmiddelen, zijn ontevreden over hoe de toewijzing verloopt. Zo vinden zij de aanvraagprocedures veel te omslachtig en ervaren zij het als heel vervelend als telkens opnieuw moet worden uitgelegd waarom bepaalde hulpmiddelen nodig zijn. Thuiszorgmedewerkers bevestigen dit beeld en wijzen op de hoofdrol die zorgverzekeraars meestal spelen bij de toewijzing.

Onderzoeksinstituut NIVEL heeft onlangs de resultaten van zijn onderzoek gepubliceerd onder de titel 'Een hulpmiddel via de zorgverzekeraar in 2012 of 2013: ervaringen van mensen die hulpmiddelen gebruiken en thuiszorgmedewerkers'. Voor het onderzoek is bij 171 hulpmiddelengebruikers en 198 verpleegkundigen en verzorgenden een enquête afgenomen.