Relatie aandoening en onderwijs

Factsheet Therapie tijdens onderwijstijd

Voor veel scholen is het niet duidelijk wanneer een leerling volgens de onderwijsinspectie geoorloofd mag verzuimen om deel te nemen aan therapie tijdens schooluren. In deze factsheet zetten we uiteen aan welke voorwaarden leerlingen en scholen volgens de inspectie moeten voldoen wil het verzuim ten bate van therapie als geoorloofd worden beoordeeld.

>Download pdf


 

Kenniskaarten


De samenwerkende scholen voor speciaal onderwijs in Goes, Roosendaal, Tilburg, Rotterdam, Huizen , Utrecht en Nijmegen, verenigd in Kennisgroep Speciaal, hebben een eerste set van acht kenniskaarten uitgebracht. De informatie op de kenniskaarten is een bundeling van de beschikbare kennis vanuit diverse bronnen en heeft steeds betrekking op één specifiek ziektebeeld of beperking, zoals CP en Spina Bifida.

 

> meer informatie


Veldpublicaties LECSO

Vanaf 2012 bouwt LECSO aan een reeks veldpublicaties bedoeld voor medewerkers in het speciaal onderwijs. Daarmee wil het een bijdrage leveren aan de verspreiding van en het toegankelijk maken van specifieke kennis op dit terrein.
Inmiddels zijn verschenen:

Sociaal emotioneel functioneren Cluster-3. Diagnostische instrumenten en begeleidingsmethoden sociaal-emotioneel functioneren van kinderen in Cluster 3–scholen en revalidatie-instellingen (2012)
Holland's got talent. Onderzoek naar expertise van leerkrachten in het omgaan met gedrag(-sproblemen). (2012)
Psychosociale aanpassing cluster 3-leerlingen in regulier onderwijs. Onderzoek naar psychosociale aanpassing van leerlingen met lichamelijke beperking of chronische ziekte in het regulier basisonderwijs en de ondersteuningsbehoefte van de leraar. (2013)

 

> download veldpublicatie