Links

Interessante links naar informatie en organisaties op het snijvlak van onderwijs en kinderrevalidatie.

 

Ik doe weer mee

De website is bedoeld voor gemeenten en maatschappelijke organisaties om de meerwaarde van cliëntondersteuning duidelijk te maken. Aan de hand van verhalen en filmpjes van cliënten wordt getoond hoe cliëntondersteuning het verschil kan maken en wat het voor mensen betekent om weer zelf de regie te voeren en weer mee te doen.

 

Klik hier voor de website


Kennisplein Chronische Zorg

Op website Kennisplein Chronische Zorg een overzicht van websites met informatie over de wetswijzigingen en de veranderingen die daaruit voortkomen op gebeid van zorg en ondersteuning voor zowel patiënten als zorgverleners.

 

Klik hier voor de website

 


 

Revalidatie Magazine

Op deze website zijn de diverse nummers van het Revalidatie Magazine digitaal te raadplegen.

 

Klik hier voor de website


Passend onderwijs en ouders

Op deze website informatie, tips en hulpmiddelen voor ouders. De site is ontwikkeld door de BOSK, vereniging van mensen met een lichamelijke handicap, in samenwerking met Balans, Foss, Nva en Netwerk Ouderinitiatieven. Financieel is het project mogelijk gemaakt door NSGK voor het gehandicapte kind en Johanna Kinderfonds.

 

Klik hier voor de website


CP-Net

CP-Net is een netwerk voor zorgverleners, onderzoekers, mensen met CP en hun ouders dat ervoor moet zorgen dat:

  • in Nederland alle mensen met een aan CP gerelateerde zorgvraag, in iedere fase van hun leven, revalidatiezorg kunnen krijgen die in overeenstemming is met de actuele stand van kennis.
  • zorgverleners, onderzoekers en mensen met CP kennis en informatie kunnen uitwisselen ten behoeve van implementatie van kennis uit wetenschappelijk onderzoek (evidence based) enerzijds en voor terugkoppeling van lacunes in de zorg en mogelijkheden voor uitvoering van wetenschappelijk onderzoek anderzijds.

CP-Net is een onafhankelijke stichting die samenwerking faciliteert en uitwisseling van kennis en ervaring en producten op het gebied van CP stimuleert, zodat de zorg daarmee verbeterd kan worden. CP-Net ondersteunt het maken van hulpmiddelen/instrumenten voor het implementeren van kennis en kunde door co-creatie.

 

Klik hier voor de website


 

Kennisplein Gehandicaptensector

Op deze wesbite staat veel informatie die zorgmedewerkers in de praktijk kunnen gebruiken om de zorg mensen met een beperking te verbeteren. Meld je nu aan voor de gratis nieuwsflits van het Kennisplein Gehandicaptensector

 

Klik hier voor de website 


Kennisgroep Speciaal

Kennisgroep Speciaal is een samenwerkingsverband van zes organisaties voor speciaal (Mytyl)onderwijs gericht op het delen en ontwikkelen van kwalitatief hoogstaande kennis en expertise die duurzaam en toekomstgericht is. Zo hebben deze organisaties de Kenniskaarten ontwikkeld over bijvoorbeeld een aantal ziektebeelden (cp, spina, nld, nah).

 

Klik hier voor de website


Heliomare

Research & development van Helomare (R&D) doet toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van revalidatie, onderwijs, sport, arbeid, wonen en dagbesteding. De onderzoeksresultaten worden vaak direct toegepast binnen de organisatie. Ook wordt de opgebouwde expertise aangeboden aan cliënten en zorgverleners buiten Heliomare. Op deze manier draagt R&D bij aan het optimaliseren van de kwaliteit van leven van mensen met een handicap.

 

Klik hier voor de website


Integrale Vroeghulp

Integrale Vroeghulp bundelt kennis en ervaring van alle professionals binnen de keten van zorg en onderwijs. Met die multidisciplinaire aanpak wil men komen tot snellere oplossingen. Op de pagina 'producten' zijn bijvoorbeeld praktijkgidsen te vinden, handreikingen voor beleid en pamfletten onderwijs.

 

Klik hier voor de website


Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg

De missie van het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg (NCOJ is het stimuleren en ondersteunen van structurele samenwerking tussen het (speciaal) onderwijs, instellingen op het gebied van jeugdzorg, welzijn, (geestelijke) gezondheidszorg, leerplichtzaken en veiligheid, en gemeenten.

 

Klik hier voor de website