Bestuur

Het bestuur van LOOK wordt gevormd door de volgende vertegenwoordigers:
 

Inge Oelen (voorzitter)

Erika van de Bilt (penningmeester)

Jan Welmers (secretaris)