Bestuur

Het bestuur van LOOK wordt gevormd door de volgende vertegenwoordigers:

  1. Martijn Klem, voorzitter
  2. Frans van den Broek, secretaris
  3. Jan Reitsma, penningmeester