Aanmelden voor cursus 'Wegwijs in het speciaal onderwijs en de kinderrevalidatie'

De cursus 'Wegwijs in het speciaal onderwijs en de kinderrevalidatie' is bedoeld voor (nieuwe) medewerkers in het speciaal onderwijs en in de kinderrevalidatie die werken met lichamelijk en meervoudig gehandicapte kinderen. Men kan elk gewenst moment starten met deze cursus. De cursus is tot stand gekomen met medewerking van LECSO, Revalidatie Nederland en de Dutch-ACD.

 

Aanmelden kan door middel van dit formulier:

<widget><id>4</id><onload>onLoadForm</onload></widget>