Doel

LOOK wil het netwerk zijn van alle organisaties in ons land die op een of andere manier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen met een lichamelijke handicap en het ondersteunen van hun directe omgeving zoals de ouders met als doel:

 

"de participatie van kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking te bevorderen (..) door de voortdurende kwaliteitsverbetering van de zorg, ondersteuning en de ontwikkelmogelijkheden van kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking vanuit een landelijke bundeling van krachten de innovatie in de kinderrevalidatie en het (speciaal) onderwijs te stimuleren en het implementeren van resultaten van al uitontwikkelde innovaties en onderzoeken."

 

Statuten

 

 

LOOK doet dat door:

  1. opzetten, ontwikkelen en begeleiden van innovatieve projecten
  2. bevorderen van de uitwisseling van informatie en inzichten
  3. belangenbehartiging