Financiën

LOOK heeft alleen de bijdragen van haar leden ter financiering van haar werkzaamheden. Per project en activiteit wordt getracht aanvullende financiering te verkrijgen. Op basis van het jaarplan en de jaarlijkse begroting worden hierover afspraken gemaakt.

 

 Begroting 2019, in ALV maart 2019 goedgekeurd