Nieuws

vrijdag 21 juni 2019 00:00

brief aan ministers en Onderwijs Commissie Tweede Kamer: Onderwijs en Zorg voor ernstig meervoudig beperkte kinderen

Op 21 juni hebben we vanuit LOOK deze brief gestuurd naar ministers de Jonge en Slob en de Onderwijs Commissie Tweede Kamer:   Graag vragen wij uw aandacht voor de alsmaar voortslepende problematiek rondom de financie-ring van onderwijs en zorg voor ernstig meervoudig beperkte kinderen....

Lees meer

dinsdag 14 mei 2019 00:00

Strategienota 'Kinderrevalidatiegeneeskunde: elk kind wil gewoon mee doen!'

Op 14 april heeft de Kindersectie de strategienota 'Kinderrevalidatiegeneeskunde: elk kind wil gewoon mee doen!' vastgesteld. In september 2016 is de eerste versie vastgesteld. In de afgelopen jaren zijn de thema's van de nota door diverse werkgroepen van de sectie verder uitgewerkt. Om de st...

Lees meer
Alweer vier scholen en revalidatiecentra ontvangen definitieve EKEP Keurmerk

vrijdag 10 mei 2019 00:00

Alweer vier scholen en revalidatiecentra ontvangen definitieve EKEP Keurmerk

Recent hebben opnieuw vier scholen en revalidatiecentra het definitieve Keurmerk behaald. Hiervoor moesten ook zij de visitatiefase doorlopen. De insteek van deze visitatie was het uitwisselen van ervaringen in werkwijze rondom Eén Kind, Eén Plan (EKEP). Het dashboard dat ook in de fase van he...

Lees meer

donderdag 11 april 2019 00:00

Kamerbrief over de positionering van behandeling in de Wlz

Recent hebben we een kamerbrief ontvangen over de positionering van behandeling in de Wlz. In het kort komt het erop neer wie  welke behandeling moet betalen. Er is discussie geweest dat paramedische zorg vanuit de Wlz moest worden gefinancieerd, maar in deze brief geeft de mnister duidelijk aa...

Lees meer

vrijdag 29 maart 2019 00:00

Motie Directe bekostiging onderwijs EMB kinderen

Het onderwijs aan kinderen met een ernstige meervoudige beperking moet direct bekostigd worden. Een motie daartoe werd gisteren ingediend door vier Kamerleden van de coalitiepartijen. Rudmer Heerema (VVD), Paul Van Meenen (D66), Michel Rog (CDA) en Eppo Bruins (CU) verzoeken de regering om...

Lees meer
Definitief EKEP Keurmerk

Definitief EKEP Keurmerk

Vier scholen voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking en revalidatiecentra hebben recent het definitieve EKEP (Eén kind één plan) Keurmerk ontvangen.   Eén Kind Eén Plan filosofie  De doelstelling waar scholen voor kinderen met een lichamelijke of meervoud...

Lees meer
Symposium 2017

Symposium 2017

W oensdag 12 april 2017 heeft  LOOK haar 2e Symposium georgansieerd, met als thema: Staat het kind met een beperking nog centraal in zorg en onderwijs? Op deze pagina vind je alle presentaties van die dag, en de gemaakte foto's.   Foto's Plenaire deel Uitreiking keurmerke...

Lees meer

Brain Awareness Week

  Tijdens de jaarlijkse Brain Awareness Week wordt wereldwijd aandacht besteed aan hersenen: Hoe werken zij? Hoe worden ze ziek? Wat is het belang van de neurowetenschappen voor mens en maatschappij? Het is de kans om mensen te informeren over vorderingen in hersenonderzoek...

Lees meer

Uitreiking EKEP (Eén Kind Eén Plan) Keurmerk – tweede lichting

Utrecht, 25 november 2016 – Vandaag, tijdens Hét Congres in Arnhem, zullen opnieuw 5 scholen en revalidatiecentra het EKEP-Keurmerk ontvangen. Zij stimuleren kinderen met een beperking met één gezamenlijk ontwikkelingsplan dat is gebaseerd op de behoeften en mogelijkheden van het kind en da...

Lees meer

CAP app beschikbaar in app stores

CAP nu ook als app beschikbaar Het CAP (capaciteitenprofiel) is classificatie van de extra zorgbehoefte van kinderen met beperkingen. Het CAP kan gebruikt worden voor het inschatten en communiceren van de toekomstverwachtingen voor deze kinderen. Dit is van belang voor zowel ouders als beleid...

Lees meer