Nieuws

dinsdag 2 juni 2020 00:00

Medisch specialistische revalidatiezorg tijdens de corona-crisis

De wereld staat op zijn kop door de uitbraak van het corona-virus. Daardoor was een groot deel van de zorg de afgelopen weken op corona gericht. Ook in de revalidatiezorg heeft de behandeling van corona-patiënten de afgelopen weken veel aandacht gekregen. Maar alle acute en noodzakelijke zorg a...

Lees meer

dinsdag 10 maart 2020 00:00

LOOK symposium van 18 maart geannuleerd

Helaas hebben we als LOOK bestuur vandaag moeten besluiten het LOOK symposium van 18 maart aanstaande te annuleren. De maatregelen rondom het corona-virus die momenteel genomen worden en wellicht nog verder aangescherpt worden laten ons weinig keuze. We hopen op jullie begrip in deze. Extra ...

Lees meer

vrijdag 24 januari 2020 00:00

3e LOOK Symposium

Met trots kondigen we het 3e LOOK Symposium aan, dat gehouden zal worden op woensdag 18 maart. Locatie is Vergadercentrum Oudlaen in Utrecht. Het thema van deze dag is: "Een Kind, Een plan, Een taal". Wat is er nodig om de EKEP werkwijze door te ontwikkelen? Na afloop is er de gelege...

Lees meer
5 scholen en centra behalen definitief EKEP Keurmerk

woensdag 15 januari 2020 00:00

5 scholen en centra behalen definitief EKEP Keurmerk

  De doelstelling waar scholen voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking- en kinderrevalidatiecentra samen met ouders voor staan, is kinderen in staat te stellen op een zo volwaardig mogelijke wijze deel te nemen aan de maatschappij. In onderwijs, opvoeding en revalidatie w...

Lees meer

vrijdag 1 november 2019 00:00

5 miljoen euro extra voor leerlingen met ernstige meervoudige beperking

Het kabinet stelt vanaf 2020 €5 miljoen extra beschikbaar voor zorg en ondersteuning op school aan kinderen met een ernstige meervoudige beperking.   Dat schrijven minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media)...

Lees meer

vrijdag 25 oktober 2019 00:00

LOOK Symposium van 6 nov as geannuleerd

Via deze weg wil het LOOK bestuur jullie informeren dat we het Symposium van 6 november helaas moeten annuleren. De landelijke onderwijsstaking die dag maakt het voor mensen uit het Onderwijs maar ook voor ouders erg lastig om die dag aanwezig te zijn op het Symposium. En juist gezien het them...

Lees meer

vrijdag 21 juni 2019 00:00

brief aan ministers en Onderwijs Commissie Tweede Kamer: Onderwijs en Zorg voor ernstig meervoudig beperkte kinderen

Op 21 juni hebben we vanuit LOOK deze brief gestuurd naar ministers de Jonge en Slob en de Onderwijs Commissie Tweede Kamer:   Graag vragen wij uw aandacht voor de alsmaar voortslepende problematiek rondom de financie-ring van onderwijs en zorg voor ernstig meervoudig beperkte kinderen....

Lees meer

dinsdag 14 mei 2019 00:00

Strategienota 'Kinderrevalidatiegeneeskunde: elk kind wil gewoon mee doen!'

Op 14 april heeft de Kindersectie de strategienota 'Kinderrevalidatiegeneeskunde: elk kind wil gewoon mee doen!' vastgesteld. In september 2016 is de eerste versie vastgesteld. In de afgelopen jaren zijn de thema's van de nota door diverse werkgroepen van de sectie verder uitgewerkt. Om de st...

Lees meer
Alweer vier scholen en revalidatiecentra ontvangen definitieve EKEP Keurmerk

vrijdag 10 mei 2019 00:00

Alweer vier scholen en revalidatiecentra ontvangen definitieve EKEP Keurmerk

Recent hebben opnieuw vier scholen en revalidatiecentra het definitieve Keurmerk behaald. Hiervoor moesten ook zij de visitatiefase doorlopen. De insteek van deze visitatie was het uitwisselen van ervaringen in werkwijze rondom Eén Kind, Eén Plan (EKEP). Het dashboard dat ook in de fase van he...

Lees meer

donderdag 11 april 2019 00:00

Kamerbrief over de positionering van behandeling in de Wlz

Recent hebben we een kamerbrief ontvangen over de positionering van behandeling in de Wlz. In het kort komt het erop neer wie  welke behandeling moet betalen. Er is discussie geweest dat paramedische zorg vanuit de Wlz moest worden gefinancieerd, maar in deze brief geeft de mnister duidelijk aa...

Lees meer