Nieuws

Definitief EKEP Keurmerk

Definitief EKEP Keurmerk

Vier scholen voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking en revalidatiecentra hebben recent het definitieve EKEP (Eén kind één plan) Keurmerk ontvangen.   Eén Kind Eén Plan filosofie  De doelstelling waar scholen voor kinderen met een lichamelijke of meervoud...

Lees meer
Symposium 2017

Symposium 2017

W oensdag 12 april 2017 heeft  LOOK haar 2e Symposium georgansieerd, met als thema: Staat het kind met een beperking nog centraal in zorg en onderwijs? Op deze pagina vind je alle presentaties van die dag, en de gemaakte foto's.   Foto's Plenaire deel Uitreiking keurmerke...

Lees meer

Brain Awareness Week

  Tijdens de jaarlijkse Brain Awareness Week wordt wereldwijd aandacht besteed aan hersenen: Hoe werken zij? Hoe worden ze ziek? Wat is het belang van de neurowetenschappen voor mens en maatschappij? Het is de kans om mensen te informeren over vorderingen in hersenonderzoek...

Lees meer

Uitreiking EKEP (Eén Kind Eén Plan) Keurmerk – tweede lichting

Utrecht, 25 november 2016 – Vandaag, tijdens Hét Congres in Arnhem, zullen opnieuw 5 scholen en revalidatiecentra het EKEP-Keurmerk ontvangen. Zij stimuleren kinderen met een beperking met één gezamenlijk ontwikkelingsplan dat is gebaseerd op de behoeften en mogelijkheden van het kind en da...

Lees meer

CAP app beschikbaar in app stores

CAP nu ook als app beschikbaar Het CAP (capaciteitenprofiel) is classificatie van de extra zorgbehoefte van kinderen met beperkingen. Het CAP kan gebruikt worden voor het inschatten en communiceren van de toekomstverwachtingen voor deze kinderen. Dit is van belang voor zowel ouders als beleid...

Lees meer

‘Een leven lang meedoen met sport: Wetenschap en praktijk samen aan tafel’

Op donderdag 24 november organiseren we met ondersteuning van verschillende partners het congres 'Een leven lang meedoen met sport: Wetenschap en praktijk samen aan tafel'. Tijdens ons congres staat de ontmoeting tussen wetenschap en praktijk centraal. Er worden twee DWDD-sessies gehouden en er...

Lees meer
'Meedoen' - animatiefilm over ontwikkeling in onderwijs en zorg

'Meedoen' - animatiefilm over ontwikkeling in onderwijs en zorg

Alle mensen zijn verschillend, maar met elkaar vormen we één samenleving. Het is belangrijk dat kinderen al op school leren dat iedereen anders is. En dat je van elkaar kunt leren. Want dat legt de basis voor een gezamenlijke toekomst. In Nederland gaan steeds meer leerlingen, ook kinderen met...

Lees meer

De verbinding onderwijs-jeugd

Alle kinderen hebben recht op optimale kansen om zich te ontwikkelen. Dat vraagt om kwaliteit en samenhang van opvoeding, onderwijs, opvang, ondersteuning, hulp en begeleiding.  

Lees meer

Aanmelden cursus ‘Wegwijs in het speciaal onderwijs en de kinderrevalidatie’

Het Landelijk Orgaan Onderwijs- en Kinderrevalidatie (LOOK) legt momenteel de laatste hand aan de cursus 'Wegwijs in het speciaal onderwijs en de kinderrevalidatie'. Deze is bedoeld voor nieuwe medewerkers in het speciaal onderwijs en in de kinderrevalidatie die werken met lichamelijk en meervou...

Lees meer

Opnieuw afspraken met OC&W en VWS over MCG/EMB en onderwijs

Na de invoering van Passend onderwijs is er veel onduidelijkheid over wie zorg en wie onderwijs betaalt bij kinderen met MCG/EMB. Met soms schrijnende gevolgen. De BOSK, LECSO en Ieder(in) evalueerden met de ministeries van OC&W en VWS zorg en ondersteuning bij onderwijs voor MCG/EMB-kindere...

Lees meer