Alweer vier scholen en revalidatiecentra ontvangen definitieve EKEP Keurmerk

Recent hebben opnieuw vier scholen en revalidatiecentra het definitieve Keurmerk behaald. Hiervoor moesten ook zij de visitatiefase doorlopen. De insteek van deze visitatie was het uitwisselen van ervaringen in werkwijze rondom Eén Kind, Eén Plan (EKEP). Het dashboard dat ook in de fase van het Instapkeurmerk werd gebruikt is hierin nog steeds leidend. Kernwaarden bij opzet visitatie zijn: vanuit een positieve sfeer met elkaar in dialoog gaan, brengen én halen en in kaart brengen wat goed werkt. De visitatiecommissie die een school/centrum bezoekt bestaat altijd uit 3 personen; elk afkomstig van een andere school of centrum: een ouder, een behandelaar of leidinggevende vanuit een revalidatiecentrum, en een leerkracht/onderwijsassistent, intern begeleider of leidinggevende vanuit een school. Tijdens de vier leerzame en interessante visitatiedagen werd bevestigd dat de vier scholen en revalidatiecentra helemaal voldoen aan de gestelde eisen.

 

LOOK wil de volgende vier scholen en revalidatiecentra dan ook van harte feliciteren met het behalen van het definitieve EKEP keurmerk:

-Mytylschool en Revalidatiecentrum Adelante Valkenburg (SO+VSO)
-Mytylschool De Kiem in Dordrecht en Revalidatiecentrum Rijndam in Rotterdam (SO)
-Mytylschool Maurice Maeterlinckschool en Basalt Revalidatie in Delft (SO)
-Mytylschool Prins Johan Frisoschool in Haren en de afdeling Revalidatie van het UMC Groningen (SO+VSO)

 

Wilt u ook als school samen met het revalidatiecentrum in aanmerking komen voor het EKEP Keurmerk? Dan kunt u zich aanmelden bij Marike Willems, via info@netwerklook.nl

 

 

Ga terug naar overzicht