Brochure 'Medische zorg voor kinderen in het onderwijs' speciaal voor ouders

Soms hebben kinderen (medische) zorg nodig tijdens de onderwijsuren, zoals begeleiding,

persoonlijke verzorging of verpleging. Een deel hiervan kan door de school geboden

worden. Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. Scholen

zijn hiermee verplicht om alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een

passende onderwijsplek te bieden. Dit kan op de school van inschrijving/ aanmelding zijn,

of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Als uw kind ook (medische)

zorg nodig heeft kan dit worden vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief.

Soms hebben kinderen ook (medische) zorg nodig tijdens de onderwijsuren, zoals

begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging. Voorheen werd deze zorg betaald vanuit

de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Sinds 1 januari 2015 wordt (medische)

zorg aan kinderen vergoed op basis van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning

(Wmo) 2015, de Wet langdurige zorg (Wlz) en een gewijzigde Zorgverzekeringswet.

Wat betekenen al deze veranderingen voor het aanvragen van extra (medische) zorg voor uw

kind? En bij wie kunt u hiervoor terecht? In deze brochure leest u er meer over.

 

Ga terug naar overzicht