Definitief EKEP Keurmerk

Vier scholen voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking en revalidatiecentra hebben recent het definitieve EKEP (Eén kind één plan) Keurmerk ontvangen.

 

Eén Kind Eén Plan filosofie

 De doelstelling waar scholen voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking- en kinderrevalidatiecentra samen met ouders voor staan, is kinderen in staat te stellen op een zo volwaardig mogelijke wijze deel te nemen aan de maatschappij. In onderwijs, opvoeding en revalidatie werken deze drie partijen optimaal met elkaar samen. In Nederland wordt daarom op tal van deze scholen en revalidatiecentra in samenwerking met ouders gewerkt vanuit de filosofie EKEP; een integrale werkwijze van (revalidatie)zorg en onderwijs waarbij het kind centraal staat. Vanuit die gedachte is het EKEP Keurmerk ontwikkeld.

 

Pilot

In de afgelopen twee jaar hebben zestien scholen en centra aan de gestelde eisen van de voorloper van dit Keurmerk, het instapkeurmerk, voldaan. Dat instapkeurmerk had een geldigheidsduur van twee jaar.
Uit die groep van zestien hebben onlangs vier scholen en revalidatiecentra meegedaan aan de pilot waarin we een nieuwe stap hebben toegevoegd aan het EKEP Keurmerk, de visitatiefase. De insteek van de visitatie was het uitwisselen van ervaringen in werkwijze rondom Eén Kind, Eén Plan (EKEP). Het dashboard dat ook in de fase van het Instapkeurmerk werd gebruikt is hierin nog steeds leidend. Kernwaarden bij opzet visitatie zijn: vanuit een positieve sfeer met elkaar in dialoog gaan, brengen én halen en in kaart brengen wat goed werkt.

 

Visitatiecommissie

De visitatiecommissie die een school/centrum bezoekt bestaat altijd uit 3 personen; elk afkomstig van een andere school of centrum: een ouder, een behandelaar of leidinggevende vanuit een revalidatiecentrum, en een leerkracht/onderwijsassistent, intern begeleider of leidinggevende vanuit een school. Tijdens de vier leerzame en interessante visitatiedagen werd bevestigd dat de vier scholen en revalidatiecentra helemaal voldoen aan de gestelde eisen.

 

LOOK wil de volgende vier scholen en revalidatiecentra dan ook van harte feliciteren met het behalen van het definitieve EKEP keurmerk:


• Mytylschool en revalidatiecentrum Roessingh (SO + VSO), Enschede
• Mytylschool en revalidatiecentrum De Twijn-Vogellanden (SO+VSO), Zwolle
• Mytylschool Lichtenbeek en revalidatiecentrum Klimmendaal (SO), Arnhem
• Mytylschool en revalidatiecentrum Heliomare locatie Heemskerk en Heliomare locatie De Ruimte Bergen (SO).


Procescoördinator Eén Kind - Eén Plan: "Ik vond het een ontzettend leuke en leerzame dag!"
"Het is ontzettend prettig om zo gezamenlijk een uitwisseling te hebben rondom EKEP en van elkaar te leren/horen/brengen."


Wilt u ook als school samen met het revalidatiecentrum in aanmerking komen voor het EKEP Keurmerk? Dan kunt u zich aanmelden bij Marike Willems, via info@netwerklook.nl

 

Ga terug naar overzicht