Eén kind één plan (EKEP) Keurmerk voor scholen voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking en kinderrevalidatie afdelingen

In Nederland wordt op tal van scholen voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking en revalidatiecentra in samenwerking met ouders gewerkt vanuit de filosofie EKEP; een integrale werkwijze van (revalidatie)zorg en onderwijs waarbij het kind centraal staat. Om scholen en revalidatiecentra hierin te helpen of hieraan te toetsen is het essentieel de kwaliteitskenmerken en indicatiecriteria transparant en toetsbaar te maken. Vanuit die gedachte is er besloten een keurmerk EKEP te ontwikkelen.

 

Het ontwikkelen van dit EKEP Keurmerk is een initiatief van het landelijke overlegorgaan LOOK, dat zich ten doel stelt onderwijs, revalidatie en ouders met elkaar te verbinden. De werkwijze EKEP beoogt dit expliciet. LOOK is een overlegorgaan samengesteld uit vertegenwoordigers van o.a. de BOSK, Revalidatie Nederland en Lecso.

 

Als instrument om te toetsen of scholen voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking in Nederland en de daaraan verbonden afdelingen kinderrevalidatie van een revalidatiecentrum in aanmerking komen voor het EKEP Keurmerk is er een vragenlijst ontwikkeld die door alle betrokken partijen wordt ingevuld, inclusief de ouders. Deze omvat vragen over diverse kwalificaties.

 

De projectgroep Keurmerk EKEP is nu zo ver om het eerste instapkeurmerk te introduceren. Alle scholen voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking en kinderrevalidatie afdelingen in Nederland zullen op korte termijn worden aangeschreven en krijgen daarmee de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor het instapkeurmerk.

 

Ga terug naar overzicht