Motie Directe bekostiging onderwijs EMB kinderen

Het onderwijs aan kinderen met een ernstige meervoudige beperking moet direct bekostigd worden. Een motie daartoe werd gisteren ingediend door vier Kamerleden van de coalitiepartijen.


Rudmer Heerema (VVD), Paul Van Meenen (D66), Michel Rog (CDA) en Eppo Bruins (CU) verzoeken de regering om afspraken te maken met samenwerkingsverbanden om kinderen met een ernstige meervoudige beperking op vergelijkbare wijze als in het praktijkonderwijs te bekostigen. Bovendien moeten ze op basis van uniforme landelijke criteria een toelaatbaarheidsverklaring met de hoogste bekostigingscategorie vanuit de samenwerkingsverbandmiddelen krijgen voor de duur van de hele schoolloopbaan.

 

Zorg en onderwijs

De Kamerleden willen ook dat er een samenhangende regeling komt waarbij de middelen voor zorg in onderwijstijd zo veel mogelijk direct bekostigd worden voor deze leerlingen. De verschillende geldstromen waaruit zorg en onderwijs aan deze kinderen bekostigd worden leiden al jaren tot problemen. Onderwijsinstellingen vroegen al voor de invoering van passend onderwijs om een uitzondering voor ernstig meervoudig beperkte kinderen. In het regeerakkoord is afgesproken dat zo'n regeling er moet komen.
De Kamer stemt volgende week over deze motie.

 

Het bestuur van LOOK ondersteunt deze motie van harte. En hoopt dat de minister hem op 2 april aanneemt om zo spoedig als mogelijk, de middelen die nodig zijn voor de benodigde onderwijsondersteuning, vrij te maken. Het zal de ouders enorm ontlasten en de besturen van speciaal onderwijsinstellingen kunnen zich dan weer volledig op het primaire proces (geven van onderwijs) richten.

 

 

Ga terug naar overzicht