Ouder gezocht in LOOK bestuur

LOOK, het Landelijke Overleg Onderwijs Kinderrevalidatie, is het netwerk waarin zeven organisaties rond kinderen met een lichamelijke handicap samenwerken en zich buigen over problemen op het snijvlak van onderwijs en revalidatie. Ouders en vertegenwoordigers van scholen, artsen, revalidatiecentra en therapeuten werken samen aan een gemeenschappelijk doel: de beste zorg en het beste onderwijs voor kinderen die onder behandeling staan van de kinderrevalidatie. LOOK heeft als doel: "de participatie van kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking te bevorderen door de voortdurende kwaliteitsverbetering van de zorg, ondersteuning en de ontwikkelmogelijkheden van kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking vanuit een landelijke bundeling van krachten de innovatie in de kinderrevalidatie en het (speciaal) onderwijs te stimuleren en het implementeren van resultaten van al uitontwikkelde innovaties en onderzoeken".

LOOK bereikt haar doel met het ontwikkelen van projecten en producten zoals het Eén Kind Eén Plan Keurmerk, de introductiecursus Wegwijs in de Kinderrevalidatie, een tweejaarlijks symposium, uitwisseling van informatie en inzichten en door gemeenschappelijke belangenbehartiging.

 

Het bestuur van LOOK bestaat uit drie leden die samen onderwijs, zorg en ouders vertegenwoordigen. Het bestuur bewaakt de doelstelling van LOOK, vertaalt de besluiten uit het netwerk in concrete activiteiten, houdt zicht op de uitvoering van LOOK-projecten en stuurt de projectcoördinator van LOOK aan.

 

Wegens vertrek van een van de bestuursleden zijn we op zoek naar:

Bestuurslid LOOK namens ouders

Wij zoeken iemand met (enige) bestuurlijke ervaring en met gevoel voor politieke en organisatorische belangen. Bij voorkeur heb je ervaring als zijnde ouder van een kind in de kinderrevalidatie en/of werk je in een ouderorganisatie. Het is belangrijk dat je in staat bent om te spreken voor en namens ouders. Tegelijk ben je een teamspeler en weet je samen te werken met mensen uit zorg en onderwijs.

 

Wij bieden je een mooi netwerk en de kans om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen in de kinderrevalidatie.
De leden van LOOK komen minimaal twee maal per jaar bijeen, het bestuur vergadert 4 maal per jaar -telefonisch of op een centrale locatie. Het tijdsbeslag is ongeveer 1 dagdeel per maand.

 

Heb je interesse in het bestuur, stuur dan via info@netwerklook.nl een korte motivatiebrief met bijgevoegd CV, gericht aan Inge Oelen, voorzitter van het bestuur

 

Voor meer informatie over LOOK zie: www.netwerklook.nl
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Marike Willems (via info@netwerklook.nl)

 

 

Ga terug naar overzicht