Symposium 2017

Woensdag 12 april 2017 heeft  LOOK haar 2e Symposium georgansieerd, met als thema: Staat het kind met een beperking nog centraal in zorg en onderwijs? Op deze pagina vind je alle presentaties van die dag, en de gemaakte foto's.

 

Foto's

Plenaire deel

Uitreiking keurmerken

Workshops

Presentaties plenaire sessies

 

De toekomst van het kind in revalidatie en speciaal onderwijs, ronde tafel. Resultaten stellingen

Cathy Damhuis (manager revalidatie bij Revalidatie Friesland

Lieseke van Dijk (kinderrevalidatiearts Reade)

Erika van de Bilt, moeder van Lotte (ernstig meervoudig beperkt)

Albert Boelen (LECSO)

 

Samenwerking onderwijs en revalidatie 

Lieseke van Dijk, kinderrevalidatiearts Reade

 

Welke rol kunnen/willen/moeten ouders spelen? 
Kees Bouma, onderwijsconsulent

 

Uitreiken EKEP keurmerken 

Jan Reitsma & Eric Dankbaar

 

Presentaties workshops

Groei-wijzer, zelfvertrouwen en autonomie bij kinderen in het speciaal onderwijs: dr. Sander Hilberink (Erasmus MC Rotterdam) en Liselotte Cornet, ergotherapeut Rijndam Revalidatie


Symbiose, maatwerkarrangementen en ambulante begeleiding in regulier onderwijs: Henriette Dijkstra (Directeur De Kleine Prins Expertisecentrum)

 

Samen naar school klassen: Joke Visser (Projectleider NSGK Samen naar School) en Christiaan Kwint (Stichting KanZ)

 

EKEP Best practices: Gerard Kusters (directeur-bestuurder Mytylschool Roosendaal) en Johan van de Watering (mytylschool Roosendaal)

Additioneel materiaal Best practices workshop:

 

Ga terug naar overzicht