logo-look-color-rgb

Welkom bij Netwerk LOOK

 

  

Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie is het netwerk van alle organisaties in ons land die actief zijn op het raakvlak van onderwijs en kinderrevalidatie, met als doel een voortdurende kwaliteitsverbetering van de zorg, ondersteuning en de ontwikkelmogelijkheden van kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking

Doel

LOOK wil het netwerk zijn van alle organisaties in ons land die op een of andere manier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen met een lichamelijke handicap en het ondersteunen van hun directe omgeving zoals de ouders met als doel:

 "De participatie van kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking te bevorderen (..) door de voortdurende kwaliteitsverbetering van de zorg, ondersteuning en de ontwikkelmogelijkheden van kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking vanuit een landelijke bundeling van krachten de innovatie in de kinderrevalidatie en het (speciaal) onderwijs te stimuleren en het implementeren van resultaten van al uitontwikkelde innovaties en onderzoeken."

 LOOK doet dat door:

  1. opzetten, ontwikkelen en begeleiden van innovatieve projecten
  2. bevorderen van de uitwisseling van informatie en inzichten
  3. belangenbehartiging  

Bestuur en financien

Het bestuur van LOOK wordt gevormd door de volgende vertegenwoordigers:
 

Jan Welmers (voorzitter)
Gerard Kusters (penningmeester)
Vacature (secretaris)

 

LOOK heeft alleen de bijdragen van haar leden ter financiering van haar werkzaamheden. Per project en activiteit wordt getracht aanvullende financiering te verkrijgen. Op basis van het jaarplan en de jaarlijkse begroting worden hierover afspraken gemaakt.

Begroting 2020, in ALV februari 2020 goedgekeurd

 

 

Netwerk LOOK

Landelijk Overleg Onderwijs & Kinderrevalidatie

Postadres

p/a CP Nederland

Randhoeve 221
3995 GA HOUTEN