Leden

 

LOOK is een vereniging van landelijk opererende organisaties, waarvan lid zijn:

Kennisgroep Speciaal www.kennisgroepspeciaal.nl

Revalidatie Nederland (RN) www.revalidatie.nl

Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) www.revalidatiegeneeskunde.nl  

Dutch Academy of Childhood Disability (Dutch-ACD) www.dacd.nl

Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK) www.nvfk.fysionet.nl

Nederland Instituut van Psychologen (NIP) www.psynip.nl

Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) www.nvo.nl 

 

De kracht van LOOK zit in brengen en halen. Elk lid draagt daarom, naast een jaarlijkse financiële bijdrage, bij in de vorm van het inbrengen van kennis en uren. Het laatste met name door actieve deelname aan:

de algemene vergadering en eventueel de daaruit voortkomende taak; het inzetten van een of meerdere medewerkers uit de achterban voor een project.

 

Lid worden?

Het lidmaatschap staat in principe open voor elke landelijke organisatie die werkzaam is op het gebied van zorg, cliëntondersteuning, onderwijs of belangenbehartiging voor kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking.

 

Belangstelling? Neem contact op met Marike Willems-op het Veld, via ofni.[antispam].@netwerklook.nl

 

Netwerk LOOK

Landelijk Overleg Onderwijs & Kinderrevalidatie

Postadres

p/a CP Nederland

Randhoeve 221
3995 GA HOUTEN

CONTACT

ofni.[antispam].@netwerklook.nl

T: 030 245 90 90