5 scholen en centra behalen definitief EKEP Keurmerk

Geplaatst op 14-12-2021  -  Categorie: LOOK - algemeen

Opnieuw hebben vijf scholen voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking en revalidatiecentra het definitieve EKEP (Eén Kind Eén Plan) Keurmerk ontvangen.

De doelstelling waar scholen voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking- en kinderrevalidatiecentra samen met ouders voor staan, is kinderen in staat te stellen op een zo volwaardig mogelijke wijze deel te nemen aan de maatschappij. In onderwijs, opvoeding en revalidatie werken deze drie partijen optimaal met elkaar samen. In Nederland wordt daarom op tal van deze scholen en revalidatiecentra in samenwerking met ouders gewerkt vanuit de filosofie EKEP; een integrale werkwijze van (revalidatie)zorg en onderwijs waarbij het kind centraal staat. Vanuit die gedachte is het EKEP Keurmerk ontwikkeld.

In de afgelopen drie jaar hebben zestien scholen en centra aan de gestelde eisen van de voorloper van dit Keurmerk, het instapkeurmerk, voldaan. Dat instapkeurmerk had een geldigheidsduur van twee jaar. Vanaf 2018 hebben reeds acht scholen en centra dit omgezet naar het definitief EKEP Keurmerk.

Recent hebben nu opnieuw vijf scholen en revalidatiecentra het definitieve Keurmerk behaald. Hiervoor moesten ook zij de visitatiefase doorlopen. De insteek van deze visitatie was het uitwisselen van ervaringen in werkwijze rondom Eén Kind Eén Plan (EKEP). Het dashboard dat ook in de fase van het Instapkeurmerk werd gebruikt is hierin nog steeds leidend. Kernwaarden bij opzet visitatie zijn: vanuit een positieve sfeer met elkaar in dialoog gaan, brengen én halen en in kaart brengen wat goed werkt.

De visitatiecommissie die een school/centrum bezoekt bestaat altijd uit 3 personen; elk afkomstig van een andere school of centrum: een ouder, een behandelaar of leidinggevende vanuit een revalidatiecentrum, en een leerkracht/onderwijsassistent, intern begeleider of leidinggevende vanuit een school. Tijdens de leerzame en interessante visitatiedagen werd bevestigd dat de vijf scholen en revalidatiecentra helemaal voldoen aan de gestelde eisen.

LOOK wil de volgende scholen en revalidatiecentra dan ook van harte feliciteren met het behalen van het definitieve EKEP keurmerk:

  • Drostenburg en Reade Amsterdam (SO+VSO)
  • Tyltylschool De Witte Vogel en Revalidatiecentrum Basalt (SO+VSO)
  • De Kleine Prins Hilversum en Merem medische revalidatie (SO+VSO)
  • Maartenschool en Maartenskliniek Nijmegen (SO)
  • Revalidatiecentrum Rijndam en De Brug (SO+VSO)

Wilt u ook als school samen met het revalidatiecentrum in aanmerking komen voor het EKEP Keurmerk? Dan kunt u zich aanmelden bij Marike Willems, via ofni.[antispam].@netwerklook.nl