Zoeken

Kinderrevalidatie in COVID-tijd

14 februari 2022  -  LOOK - algemeen
ntr-2020-4-covid-19-j-berkhout-kinderrevalidatie-in-covid-tijd-1.pdf De COVID-19 pandemie en de bijkomende maatregelen om verspreiding van het virus tebeperken hebben een grote impact gehad op de kinderrevalidatie. In deze publicatiebeschrijven Dr. M. Alsem, Dr. J. Berkhout en Prof. Dr. A.Buizer hoe zij als revalidatieartsen en behandelaren hiermee zijn omgegaan, wat ze ervan kunnen leren, waa...

JKF/KFA Congres 2022

14 februari 2022  -  LOOK - algemeen
Op woensdag 8 juni 2022 is het JKF/KFA Congres https://www.jkf-kinderfonds.nl/congres-2022

Medisch specialistische revalidatiezorg tijdens de corona-crisis

18 januari 2022  -  LOOK - algemeen
De wereld staat op zijn kop door de uitbraak van het corona-virus. Daardoor was een groot deel van de zorg de afgelopen weken op corona gericht. Ook in de revalidatiezorg heeft de behandeling van corona-patiënten de afgelopen weken veel aandacht gekregen. Maar alle acute en noodzakelijke zorg aan revalidatiepatiënten met andere aandoeningen is gewoon doorgegaan. De revalidatie-instellingen zijn...

5 scholen en centra behalen definitief EKEP Keurmerk

14 december 2021  -  LOOK - algemeen
Opnieuw hebben vijf scholen voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking en revalidatiecentra het definitieve EKEP (Eén Kind Eén Plan) Keurmerk ontvangen. De doelstelling waar scholen voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking- en kinderrevalidatiecentra samen met ouders voor staan, is kinderen in staat te stellen op een zo volwaardig mogelijke wijze deel te nem...

Strategienota 'Kinderrevalidatiegeneeskunde: elk kind wil gewoon mee doen!'

18 januari 2019  -  LOOK - algemeen
Op 14 april 2019 heeft de Kindersectie de strategienota 'Kinderrevalidatiegeneeskunde: elk kind wil gewoon mee doen!' vastgesteld. In september 2016 is de eerste versie vastgesteld. In de afgelopen jaren zijn de thema's van de nota door diverse werkgroepen van de sectie verder uitgewerkt. Om de strategie actueel te houden en hem verder te onderbouwen is deze tweede versie van de strategienota ...