Strategienota 'Kinderrevalidatiegeneeskunde: elk kind wil gewoon mee doen!'

Geplaatst op 18-01-2019  -  Categorie: LOOK - algemeen

Op 14 april 2019 heeft de Kindersectie de strategienota 'Kinderrevalidatiegeneeskunde: elk kind wil gewoon mee doen!' vastgesteld.

In september 2016 is de eerste versie vastgesteld. In de afgelopen jaren zijn de thema's van de nota door diverse werkgroepen van de sectie verder uitgewerkt. Om de strategie actueel te houden en hem verder te onderbouwen is deze tweede versie van de strategienota ontwikkeld, met meer cijfermatige onderbouwing. Om de geformuleerde strategische doelen verder te brengen zal op basis van deze nota meer dan voorheen de samenwerking gezocht worden met andere partijen in het veld, vooral Revalidatie Nederland.

Download hier de pdf van de Strategienota